VB Swordshop Blog

Viking fegyverek

2017.05.22 10:08

A vikingek rettegett harcosok voltak. Skandináviából származtak, és az első, egész Európában hírhedté vált támadásukat 793. június 8.-án követték el, a Lindisfarne vagy más néven Holy Island (Szent Sziget) angol sziget kolostora ellen.

Ezt a támadást évszázadokon keresztül rengeteg másik követte. A 11. század végéig a viking harcosoktól rettegett egész Nyugat- és Dél-Európa és Anglia. A Viking hódítók eljutottak nyugaton Észak-Amerikáig, meghódították Grönlandot és Izlandot, míg keleten rusz államot alapítottak a mai Oroszország területén. A bátor, halált nem félő, jól megtermett viking harcosok gyorsan tudtak mozogni, és gyakran a meglepetés erejét kihasználva jutottak előnyhöz a lassú védelemmel szemben. A vikingek legkedveltebb fegyverei a kard, a harci balta és a szúrófegyverek voltak, portyázások közben használtak nyilat és íjat is.

Viking harcosok lándzsával

Kard

A kard a vikingek legnépszerűbb fegyvere volt, amelyet azonban nem minden viking harcos engedhetett meg magának. Tulajdonképpen ugyanolyan státuszszimbólumnak számított, mint ma az autó például, és a magasabb rangúaknak vagy tehetősebbeknek jobb minőségű, remekül kidolgozott kardjaik voltak. A kardok pengéi általában kétélűek voltak, középen vércsatornával. Gyakran a pengék damaszkolási technikával készültek. Jellegzetesek voltak a halszálka mintás pengék, sokszor feliratok és vésetek is díszítették az értékesebb kardokat. A skandináv kovácsok magas szinten űzték a kovácsmesterséget. A kard markolatát azonban díszítés szempontjából még nagyobb gonddal készítették, sokszor ezüst vagy arany berakással. A kardhüvelyt kívül bőr, belül gyapjú fedte, amely rozsdásodás ellen védte a pengét. A viking harcosok gyakran megszemélyesítették kardjaikat, nevet is adva annak.

Harci balta

Míg a kard státuszszimbólum és többnyire a magasabb rangúak kiváltsága volt, addig harci baltája bármelyik viking harcosnak lehetett, hiszen a balták elkészítése sokkal kevesebb munkát és hozzáértést kívánt meg. A kardokkal ellentétben a harci balták nem voltak díszítve, tulajdonképpen nagyban hasonlítottak a favágó fejszékhez.

Szúrófegyverek

A kard és a harci balta mellett a viking harcosok között kedveltek voltak még a különböző szúrófegyverek is. Ide soroljuk az egyélű késeket, a scramaxokat, de az akár 50 cm hosszúságú heggyel rendelkező lándzsákat is.
A scramaxok egyélű, szúrásra is alkalmas pengék voltak, melyek változatos méretben készültek. A dárdát hajítófegyverként használták, ezek kisebbek és könnyebbek voltak a lándzsánál. A lándzsát sikeresen alkalmazták a falanxban harcoló vikingek.A szorosan összezárt pajzsfal mögül előre döfő vikingek nagy pusztítást okoztak az ellenség soraiban. Léteztek méretesebb, díszes lándzsák, melyek az elithez köthetők vagy az ő testőrségükhöz.